Zaměstnavatel by měl poskytnout svým pracovníkům nápoj na pracovišti

nápojové automaty

Každý zaměstnavatel chce po svých zaměstnancích, aby vykonávali co nejlépe svou práci. Ale stejně jako je povinnost zaměstnance odvádět perfektní práci, je povinnosti zaměstnavatele mu pracoviště co nejvíce zpříjemnit. Dle zákoníku práce musí zaměstnavatel svým zaměstnancům na pracovišti zajistit ideální podmínky pro bezpečný výkon práce. A jednou z povinností je poskytnout nápojové automaty na pracovišti.

Číst dál...

Výhody digitálního tisku

Digitální tisk se řadí mezi moderní potiskové technologie. Protože se tiskne bez vytváření šablon a mezikroku, tak je tisk velmi rychlý. Přídomek digitální získal proto, že zdrojová data musí být uložena v počítači v digitální podobě.

Číst dál...

Buďte úspěšní se svou firmou

Tři klíčové oblasti, kterým je potřeba se v podniku věnovat, jsou obchod, prodej a marketing. Každá kategorie je pouze o rozumu a logice. Takže pokud tyto tři vrcholy úspěšné pyramidy spojíte, tak budete mít úspěšnou firmu, které se zvýší zisky o desítky procent. Proto se nebojte investovat do firemního vzdělávání, kde se dozvíte, jak se vyrovnat třeba s ekonomickou krizí, jak přilákat nové zákazníky a tak získat nové zakázky.

Číst dál...

Co má umět správný manažer?

Řízení celé organizace by měl mít na starosti manažer. A k tomu, aby člověk mohl takovouto práci dělat, musí mít k tomu vhodné dispozice. Pokud má vhodné dispozice, tak si musí osvojit manažerské dovednosti, které mu pomohou při vedení firmy. V teorii se rozlišují 3 okruhy manažerských dovedností. Jako první jsou technické kompetence (hard skills), následují behaviorální kompetence (soft skills) a nakonec kompetence kontextové.

Číst dál...

Radary pro města i vesnice

V posledních letech se radary velmi rozšířily. Jsou instalovány většinou na začátky obcí a měst, aby upozorňovaly řidiče ne to, že mají zpomalit. Jejich použití se velmi osvědčilo, a tak se rozšiřují i do menších obcí. Působí na řidiče hlavně psychologicky, protože v daný okamžik řidič neví, zda není pořízen i záznam jeho rychlé jízdy, a tak raději zpomalí, než aby platil pokutu. Ještě lvětší účinnost má radar, který je opatřen maketou kamery.

Číst dál...